Kontakt

JUDr. Filip Mochnáč
advokát, tlumočník jazyka polského

Adresa:
Heršpická 5, P.O. Box 53
639 53 Brno

Kontaktní informace:
telefon: +420 543 210 577
fax: +420 543 210 578
Mobilní telefon: +420 602 169 814
e-mail: filip@mochnac.eu

K běhu zákonných lhůt u nájemních vztahů započatých před 1. lednem 2014

18. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („nový občanský zákoník“), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014, s sebou přinesl mj. řadu změn v oblasti nájemních vztahů. Dle přechodných ustanovení dopadá nový občanský zákoník na nájmy nemovitých věcí vzniklé před 1. lednem 2014, zatímco nájmy movitých věcí a pachty se řídí právními předpisy účinnými před 1. lednem 2014. Rovněž vznik nájmu nemovité věci, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, se posuzují podle předchozích právních předpisů, tj. zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor[1] a předchozího občanského zákoníku[2].

více na epravo.cz

zpět