Kontakt

JUDr. Filip Mochnáč
advokát, tlumočník jazyka polského

Adresa:
Heršpická 5, P.O. Box 53
639 53 Brno

Kontaktní informace:
telefon: +420 543 210 577
fax: +420 543 210 578
Mobilní telefon: +420 602 169 814
e-mail: filip@mochnac.eu

CENÍK ADVOKÁTNÍCH SLUŽEB

Ceník advokátních služeb poskytovaných klientům vychází ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Podle povahy poskytované právní služby je sjednávána odměna po dohodě s klientem následujícími způsoby:

 

ČASOVÁ ODMĚNA

Celková odměna je násobkem sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem při výkonu právní služby. Hodinová sazba se pohybuje v rozmezí 1.500,- Kč až 2.500,-Kč / hod. Nad hranici 2.500,-Kč / hod. bývá hodinová odměna sjednána v případech mimořádně náročných, zejména v případech, kdy je právní služba poskytována v cizím jazyce, s požadavkem bezodkladného vyřízení věci či v obzvláště složitých právních otázkách.

ÚKONOVÁ ODMĚNA

Odměna za služby advokáta je určena násobkem pevné sazby za jeden úkon poskytnuté právní služby a počtu úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní.

PEVNĚ STANOVENÁ ODMĚNA

Odměna je stanovena pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

Odměna je stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla kalendářní měsíc. Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést jednorázově podstatně vyšší náklady na právní služby.

PODÍLOVÁ ODMĚNA

Odměna je určena v závislosti na výsledku sporu. (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).

MIMOSMLUVNÍ ODMĚNA

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.
 

CENÍK PŘEKLADATELSKÝCH A TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB

Ceník překladatelských a tlumočnických služeb poskytovaných klientům vychází ze zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. V případech, kdy je odměna za písemný či ústní překlad s klientem sjednávána, bývá cena jednu normostranu písemného překladu, resp. jednu hodinu ústního překladu podle povahy poskytované služby zpravidla sjednávána ve výši nepřevyšující cenu stanovenou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, tedy ve výši max. 350,- Kč za jednu normostranu písemného překladu či jednu hodinu ústního překladu.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.