Naše služby

Advokátní kancelář JUDr. Filipa Mochnáče poskytuje všeobecné právní služby tuzemským i zahraničním subjektům. Zajišťujeme pro klienty poradenství v oblasti smluvních závazkových vztahů, vymáhání pohledávek, zastupování při jednáních s protistranou a před soudy a rozhodci. Dále také poskytujeme kompletní právní servis při zakládaní nových obchodních společnosti nebo změnách v jejich organizaci. Zaměřujeme se také na zastoupení klientů v rozhodčím řízení před rozhodčími soudy nebo rozhodci. Významnou agendu advokátní kanceláře tvoří dále obhajoba klientů v trestních řízeních.

knihy

JUDr. Filip Mochnáč - advokát, tlumočník jazyka polského

Advokátní kancelář JUDr. Filipa Mochnáče se sídlem v Brně byla založena v roce 2009. Od svého založení poskytla kvalifikované právní služby řadě klientů, kteří služeb advokátní kanceláře využívají opakovaně. Sídlo advokátní kanceláře se nachází v obchodně-administrativní budově „M-Palác“ v Brně na ulici Heršpická č. 5, které je oceňováno nejen z pohledu dostupnosti Justičního paláce v Brně, nýbrž zejména snadného a rychlého přístupu prakticky ze všech směrů.

Novinky

18. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz
K běhu zákonných lhůt u nájemních vztahů započatých před 1. lednem 2014
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník... více
18. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz
Lukáš Trojan: „Sporné agendě se věnuji celý svůj život v advokacii“
eFocus Lukáš Trojan, řídící partner... více
18. 09. 2015 | zdroj: epravo.cz
Lze si po rekodifikaci platně smluvit domněnku doručení zásilek ve vztazích mezi podnikateli?
Zvláště v podnikatelských vztazích je... více